Jeg kæmper mod uretfærdighed – valg 2015

Den voksende ulighed skal bekæmpes. Den kamp brænder jeg for. Store uretfærdigheder i samfundet skal rettes op. Utrygheden på arbejdsmarkedet er stor. Derfor skal vi bl.a. have et langt bedre dagpengesystem. Men vi skal også forstærke kampen mod social dumping, som underminerer danske job.

Langt bedre regler for arbejdsløse

Mange risikerer at skulle gå fra hus og hjem, hvis de bliver fyret. SF kræver derfor ret til 3 års dagpenge på fuld sats. Desuden skal det være lettere at genoptjene ret til dagpenge: Betingelsen om 52 ugers arbejde skal halveres til 26 uger.

Stærkere kamp mod social dumping

Kommuner og regioner skal kræve danske løn- og arbejdsvilkår, når de udbyder arbejde. Staten gør det allerede. I SF foreslår vi, at der skal indføres ID-kort i en række brancher for at gøre kontrollen mod social dumping lettere.

Jeg og SF foreslår også en lov om såkaldt kædeansvar, hvor hovedentreprenøren skal betale, hvis hans underentreprenører ikke indbetaler indkomstskat, moms og bøder. Dette vil forebygge meget social dumping.  En hovedentreprenør vil tænke sig om to gange, inden han laver aftaler med f. eks. et polsk fup-og-fidus-firma – for det kan komme til at koste ham kassen at gøre det.

Hjemløse unge skal hjælpes bedre

Mange hjemløse unge havner desværre på gaden eller på forsorgshjem blandt misbrugere. Byg i stedet flere billige boliger til hjemløse unge og udbyg med ”sociale viceværter”.

Nej til spekulation – ja til finans-skat

En finans-skat skal modvirke spekulation. Danmark skal selvfølgelig gå med i de planer, som 11 EU-lande har om at indføre en sådan afgift på finansielle transaktioner. Den vil hvert år indbringe 7 mia. kr. ekstra til SF’s krav om jobskabelse og velfærd i Danmark.

Billigere økologiske fødevarer

Flere vil få råd til at købe sunde og økologiske fødevarer, hvis vi fritager dem for moms.

Højere ulandsbistand

De svageste skal ikke betale den krise, som vi måske er på vej ud af. Hjælpen til udviklingslandene bør derfor hæves til 1 % af BNP.

Hvem er jeg?

I Folketinget er jeg arbejdsmarkeds- og boligordfører for SF. Jeg bor i Hasle og er genopstillet i Århus Vest-kredsen. Er uddannet journalist og fik LO’s kulturpris i 1989.

Hjemmeside: www.eigilandersen.dk

Facebook: https://www.facebook.com/eigil.andersen.96

Twitter: https://twitter.com/Eigil_SF

Email: Eigil.andersen@ft.dk

STEM PERSONLIGT

Der er lukket for kommentarer.