SF: Forebyg, at natarbejde giver brystkræft

”Det er meget rystende, at natarbejde f.eks. som sygeplejerske kan give brystkræft sådan, som den nye rapport fra WHO’s kræftrådgivningscenter viser. Det vil gøre det nemmere for danske kvinder med natarbejde at få erstatning, hvis de får brystkræft. Men det må betyde, at vi skal stramme op på de eksisterende retningslinjer for natarbejde. Arbejdstilsynet må gennemgå sine anbefalinger omkring udførelse af natarbejde og se, hvor der er brug for nye anbefalinger,” siger SF’s arbejdsmiljø-ordfører Eigil Andersen.

”Det er vores pligt som politikere at se på, om reglerne for natarbejdet skal ændres, så vi sikrer, at der ikke er mere natarbejdet end nødvendigt, og at arbejdet tilrettelægges, så det skader kvindernes helbred mest muligt. Det skylder vi ganske enkelt, de mange kvindelige sygeplejersker, læger, bioanalytikere, rengøringsassistenter, osv., der udfører et helt nødvendigt natarbejde,” siger Eigil Andersen.

”Vi kan ikke undgå natarbejde. Patienterne har f.eks. behov for pleje døgnet rundt, men sygehusene kan minimere de andre opgaver, der skal løses om natten, så færrest mulige skal arbejde på det tidspunkt. Man kan tilrettelægge det nødvendige natarbejde, så det er mindre belastende for helbredet, f.eks. undgå lange natarbejdsdage, lægge 2-3 nattevagter samlet i stedet for spredte enkeltvagter, give muligheder for et kort hvil på 20-30 minutter undervejs i en nattevagt, osv. Derfor er der meget, vi kan gøre for at forebygge, at natarbejde fører til brystkræft og andre sygdomme, f.eks. hjerte-kar-sygdomme,” siger Eigil Andersen, der nu vil rejse sagen over for beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Baggrund

I slutningen af 2009 udsender WHO’s kræftforskningscenter IARC en rapport om sammenhængen mellem natarbejde og øget risiko for brystkræft hos kvinder. Men ifølge seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, Johnni Hansen, der har været med til at lave undersøgelsen, er rapportens konklusion klar, nemlig at der er dokumentation for en sandsynlig sammenhæng mellem natarbejde og øget risiko for brystkræft hos kvinder.

I dag giver Arbejdsskadestyrelsen erstatning til nogle af de kvinder, der har haft natarbejde og får brystkræft, uden at det kan tilskrives andre årsager end natarbejdet. Det sker på grundlag af konkre-te enkeltsager. Men med den nye dokumentation fra WHO vil brystkræft efter natarbejde formodentlig komme på den officielle liste over anerkendte arbejdsskader. Sker det, vil det i fremtiden blive nemmere for kvinder at få tildelt erstatning for brystkræft som følge af natarbejde.

Arbejdstilsynet har udarbejdet retningslinjer for natarbejde, og den nye dokumentation vil give Ar-bejdstilsynet grundlag for at udarbejde en ny revideret vejledning. En række projekter har vist, at der er en række muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden, så det giver færrest mulige forstyrrelser i den indre døgnrytme og belaster medarbejderne mindst muligt, f.eks. inden for sundhedsvæsenet.

Arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer for natarbejde har baggrund i et minimumsdirektiv fra EU, arbejdstidsdirektivet, som så er implementeret i Danmark gennem overenskomsterne og arbejdstidsloven (for lønmodtagere der ikke er omfattet af kollektive overenskomster). Her kan både overenskomstparterne og Folketinget henholdsvis aftale og vedtage nye skærpede retningslinjer på baggrund af den nye viden.

Dette indlæg blev udgivet i Arbejdsmiljø. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *