Rystende behandling af syge og arbejdsløse

Dyb krise i regeringens og Dansk Folkepartis arbejdsmarkedspolitik. SF har et alternativ.  

Indlæg trykt i dagbladet Politiken mandag 2. august 2010, Horsens Folkeblad lørdag 31. juli og Århus Stiftstidende tirsdag 3. august

Jeg er rystet. Dybt rystet. Alt for firkantede og tåbelige regler sender langtidssyge i aktivering, der ifølge lægerne gør dem endnu mere syge – f. eks. hvis de ikke kan følge deres kræft-behandling.

Nogle arbejdsløse har problemer med at komme til deres mors begravelse, fordi de skal til samtale i jobcentret. Andre ledige tvinges på jobsøgningskurser, hvor de skal finde deres ”indre fugl”, kaste med æg ned ad en trappe, analysere Hitlers og Napoleons underskrifter eller ender med at lægge 7-kabale på computer. Det er meningsløst og spild af tid og penge.

Ansvaret for denne uværdige behandling kan kun placeres ét sted – hos de borgerlige beskæftigelsesministre. Claus Hjort Frederiksen og Inger Støjberg er superbureaukrater, der har bombarderet arbejdsløse, syge og jobcentre med dyngevis af nye love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Vi kan som samfund simpelthen ikke være bekendt at behandle arbejdsløse og syge så dårligt.

Sommerens debat har nu presset Støjberg til at indrømme, at der er kæmpe problemer med hendes og Dansk Folkepartis alt for firkantede regler for både syge og arbejdsløse. Bedre sent end aldrig! I SF har vi gennem halvandet år sagt, at den er helt gal.

Vil Støjberg nu gribe fat om nældens rod og give dødsstødet til sit eget og Claus Hjorts system med kassetænkning? Næppe – desværre.

Støjberg straffer i dag de kommuner, som tager menneskelige hensyn ved at fritage en langtidssyg for aktivering i en periode. Så får kommunen kun refunderet 35% af sygedagpengene – mens refusionen er 65%, når vedkommende er aktiveret. Refusions-procenterne bør være ens, så kommunen ikke taber penge på at følge et råd fra en læge.

På samme måde med arbejdsløse. Kommunerne får 75% refusion, når den arbejdsløse er i aktivering – kun 50% hvis vedkommende ikke er. Statens bloktilskud til kommunerne er i forvejen alt for lille og har ført til nedskæringer. Refusions-systemet peger i retning af billig aktivering på samlebånd, der ikke tager hensyn til den enkelte arbejdsløses behov. En fatal fejl.

Tværtimod er der brug for et helt nyt arbejdsmarkedssystem, hvor aktiveringen tilpasses den enkelte person, så vedkommende får større chancer for at komme i job igen.

Derfor bør den ledige have ret til som sin første aktivering at vælge mellem tre retninger: 1. Efteruddannelse/omskoling 2. arbejde/aktivering på en arbejdsplads eller 3. effektiv jobsøgning. De nærmere detaljer om indholdet skal så aftales med jobcentret eller a-kassen.

De borgerlige plejer at være store tilhængere af valgfrihed. Gad vidst, om de vil bakke SF’s idé op om, at arbejdsløse også skal have valgfrihed?

Dette indlæg blev udgivet i Aktivering / uddannelse, Syge, herunder aktivering. Bogmærk permalinket.

2 kommentarer til Rystende behandling af syge og arbejdsløse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *