Mål: Kun halvt så mange arbejdsskader i 2020

Forebyggelse af dårligt arbejdsmiljø er ”en by i Rusland” for de borgerlige partier. Kursen skal derfor lægges helt om under en ny regering. Det gælder både med hensyn til nedslidning, dårligt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsulykker. Arbejdsmiljøet i Danmark har det skidt. Derfor risikerer f. eks. hver femte kvinde og hver syvende mand, der er medlem af 3F, at havne på førtidspension.

Nedslidning er den helt store synder med skader på muskler, led og knogler. Men dårligt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsulykker er to andre kæmpe problemer i vores samfund, fordi arbejdsgiverne ikke sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Dette kan vi som samfund ikke være bekendt. Der er brug for en kæmpe indsats for bedre arbejdsmiljø! Nøgleordet er forebyggelse. Men det ord er nærmest ”en by i Rusland” for det sorte trekløver: Venstre, konservative og Dansk Folkeparti.

En ny regering bør derfor satse på en national handleplan, så vi får halveret antallet af erhvervssygdomme og arbejdsulykker i løbet af de næste ti år. Under den borgerlige regering er tallene tværtimod steget – bortset fra 2009, hvor arbejdsløsheden satte ind.

Men for at overskriften skal blive til virkelighed, er der brug for mange initiativer.

F. eks. bør der på alle arbejdspladser fastsættes mål for, hvor meget ulykkes-risikoen eller erhvervssygdomsrisikoen skal bringes ned. Det skal ske i den årlige arbejdspladsvurdering (APV), hvor der også skal stå, hvilke aktiviteter man vil sætte i gang for at nå målene. Medarbejderne skal have ret til møder med ledelsen hvert halve år om bedre arbejdsmiljø, mens sikkerhedsorganisationen varetager arbejdet i det daglige.

Staten bør afsætte penge til forbedret indsats på arbejdspladserne. Pengene kan f. eks. komme fra den afgift på dårligt arbejdsmiljø, som SF og Socialdemokratiet foreslår skal indbringe 500 mill. kr. årligt. Pengene kan bruges til projekter, der er rettet til virksomheder og institutioner i den enkelte branche alt efter de problemer, som branchen har.

Bygge- og anlægsområdet er hårdt plaget af arbejdsulykker, hvor bl.a. mange øst-arbejdere er involveret. Derfor bør der her indføres et to-dages-kursus for bygningsarbejdere, inden de første gang arbejder i branchen – sådan, som byggeriets fagforeninger har foreslået.

Det er også vigtigt at få genindført to punkter, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti straks afskaffede, da de kom til magten i 2001.

De ansatte på arbejdspladser med ned til 5 medarbejdere skal igen have ret til at vælge en sikkerhedsrepræsentant. De borgerlige satte det op til 10 medarbejdere. Men vi har mange små arbejdspladser i Danmark, hvor der er hårdt brug for bedre arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet skal igen have ret til at uddele administrative bøder til arbejdsgivere, der overtræder loven ved ikke at udarbejde den årlige Arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynets rolle svarer her til en P-vagt som uddeler en parkeringsbøde, hvis man parkerer ulovligt. I arbejdspladsvurderingen skal arbejdsgiveren og medarbejdernes repræsentanter dels analysere virksomhedens / institutionens arbejdsmiljø – dels aftale, hvad man vil gøre for at rette op på de dårlige forhold.

Hvornår har arbejdsgivernes interesse for arbejdsmiljø i Danmark været størst? Det var den i den sidste, korte tid under Nyrup-regeringen, hvor arbejdsgiverne kunne få administrative bøder for ikke at have lavet den årlige arbejdspladsvurdering!

Dette indlæg blev udgivet i Arbejdsmiljø. Bogmærk permalinket.

2 kommentarer til Mål: Kun halvt så mange arbejdsskader i 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *